polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum

Publication structure:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2012 R. 5 nr 1(9)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2012 R. 5 nr 1(9) (cały numer)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Spis treści
   • Banach, Maciej, Przedmowa Podsekretarza Stanu Ministerstwa Naukii Szkolnictwa Wyższego
   • Żmuda, Ryszard, Jubileuszowy piąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Żmigrodzki, Zbigniew, Współczesne problemy biblioteki naukowej
   • Burchart, Maria, 10 lat z NUKAT-em
   • Tylman, Wiesława, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
   • Mikołajuk, Lidia, British Council - tradycyjne i nowoczesne formy działalności
   • Walczak, Marian, Fundamentalne zmiany kulturowe w wynku medializacji wszystkich obszarów życia społeczno - gospodarczego i jednostkowego
   • Kieraciński, Piotr, Forum Akademickie
   • Makarewicz, Wiesław, Zaleski, Tadeusz, Coroczne spotkania redaktorów gazet akademickich (1993-2012)
   • Dokumentacja fotograficzna XX Zjazdów Redaktorów Gazet Akademickich (1993-2012)
   • Hollender, Henryk, Synat i inni. Komunikacja i informacja naukowa po reformie nauki i szkolnictwa wyższego
   • Januszko-Szakiel, Aneta, Cyfrowy świat nauki i kultury. Czy zdołamy go ocalić?
   • Głębocki, Jacek; Pietruszewski, Grzegorz, Koncepcja tworzenia wykazu czasopism do celów punktacji jako rezultat analizy załącznika do komunikatu MNiSW z 19 września 2012 roku
   • Grygorowicz, Anna, Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków?
   • Kuzmina, Dariusz, Stanowisko dyrektorów Instytutów, Katedry i Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w sprawie stanowisk w bibliotekach
   • Tadeusiewicz, Hanna, Ministerialna Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej
   • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa, Opinia Rady WykonawczejKonferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu Ustawy (z dn. 6 marca 2012 r.) o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów
   • Jazdon, Artur, Zderegulować czy ..... doregulować bibliotekarza (dyplomowanego). Głos w dyskusji, a może....dyskusyjny?
   • Szefliński, Piotr, Technologie ITC w Łódzkiej Akademickiej SieciBibliotecznej
   • Wałek, Anna, Open Acces w naukach biomedycznych
   • Bruc, Bogumiła, Wykorzystanie narzędzi Open Access do popularyzacji wiedzy medycznej wśród pacjentów i ich rodzin
   • Grala-Kociak, Barbara, Przewodnik po naukowych źródłach elektonicznych w zakresie stomatologii
   • Różalski, Marcin, Watala, Cezary, Przygotowywanie prac dyplomowych oraz publikacji oryginalnych i przeglądowych w naukach biomedycznych
   • XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Otwarta biblioteka - otwarta nauka. Poznań 10- 12 IX 2012 r.
   • Sponsorzy
   • Atrakcje Poznania
   • Piotrowicz, Aniela, Przeobrażenia bibliotek uczelni medycznych efektem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń
   • Grygorowicz, Anna, Trzydzieścilat minęło jak jeden dzień....
   • Kotlarek-Naskręt, Magdalena, Badziągowska, Olga, Przeszłość i kierunki rozwoju bibliotek medycznych
   • Tupikowska, Agnieszka; Budek, Dagmara,Organizacja przestrzeni biblioteki, a oczekiwania użytkowników biblioteki uczelnianej
   • Krajewski, Piotr; Mamorska, Kamila, Frontem do czytelnika, czyli realizacja idei otwartości w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Utrata, Irmina; Czarnecka, Agnieszka, Film o nowej Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Strumiłło, Anna, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miejscem otwartym na ponadstandardowe oczekiwania użytkowników
   • Taterczyńska, Marzena; Rogowska, Edyta; Klimko, Renata, Otwarci na wielokulturowość– studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
   • Sławińska, Renata, System biblioteczno – informacyjny Uczelni przez pryzmat nowych inwestycji
   • Kuczkowska, Maria; Grządzielewska, Ewa; Hajduk, Roma; Rybarczyk, Renata, 2012, Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń
   • Ajdukiewicz-Tarkowska; Wiśniewski, Grzegorz, 2012, Biblioteka medyczna w internecie – przestrzeń zorientowana na użytkownika
   • Górny, Mirosław, Ocenianie systemów informacyjnych przez użytkowników – problemy projektowania badań i interpretacji wyników
   • Krzyżaniak, Teresa; Seslar, Małgorzata, Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce – Otwarta nauka i edukacja, Bydgoszcz 13–14 kwietnia 2012 r.
   • Maczuga, Justyna; Radomska, Anna; Przyłuska, Jolanta, Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych
   • Gościniak, Krzysztof; Noga, Krzysztof, Certyfikacja HONcode internetowych źródeł medycznych wyznacznikiem jakości w otwartym dostępie do wiedzy
   • Siek, Bartłomiej, Open Access a wybrane wskaźniki bibliometryczne
   • Gościniak, Krzysztof; Noga, Krzysztof, Otwarty dostęp do wiedzy na przykładzie strony internetowej Biblioteki Głównej SUM w Katowicach
   • Przyłuska, Jolanta, Jak opublikować artykuł według zasad Open Access – porady dla autorów publikacji medycznych
   • Nowakowska, Izabela, Dodaj zakładkę – open access journals z zakresu nauk farmaceutycznych i pokrewnych
   • Stępniak, Jolanta, Konsorcja i licencje krajowe. Pytanie o bilans kosztów i efektów
   • Bednarek-Michalska, Bożena, Dlaczego i jak prawo autorskie ogranicza otwieranie zasobów nauki?
   • Haworka, Bolesław, Biblioteki naukowe i dozwolony użytek chronionych utworów
   • Kowalska, Marzena, Dlaczego za dostęp do pewnych zasobów wiedzy (danych) musimy zapłacić, inne zaś dostępne są bezpłatnie - próba weryfikacji idei otwartego dostępu do zasobów wiedzy
   • Kozakiewicz, Witold, Otwarta biblioteka - otwarty bibliotekarz (project 23 for EAHIL)
   • Śniechowska-Karpińska, Anastazja, Otwarta nauka kontra monopol autorski - jak studenci pierwszego roku studiów doktoranckich postrzegają swoje prawa w odniesieniu do własnych utworów o charakterze naukowym
   • Kozakiewicz, Witold, EAHIL 2013 workshop, Sztokholm 12 - 14 lipca 2013
   • Wnioski i postulaty z Konferencji w Poznaniu
   • Jarkiewicz, Katarzyna, Informator o Redakcjach gazet akademickich w 2012 roku
   • Strumiłło, Anna, Bibliografia czasopism akademickich o profilu informacyjnym (1989-2012)
   • Utrata, Irmina, Prof. dr hab. med. Leszek BABLOK (ur.1940) lekarz, położnik ginekolog, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Budek, Dagmara, Prof. dr hab. med. Maria CHOSIA (ur. 1949) lekarz, patomorfolog, kierownik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Pracowni Histopatologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
   • Garczewska, Anna, Prof. dr hab. med. Gerard DREWA (ur. 1941) biolog, dziekan Wydziału Lekarskiego, prorektor ds. studenckich, kierownik Katedry i Zakładu Biologii Medycznej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydgiera w Bydgposzczy
   • Birska, Renata, Prof. dr hab. med. Maria MAZURKIEWICZ (ur. 1952) lekarz, onkolog, ordynator II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
   • Serwis fotograficzny
   • Sitarska, Anna, Forum Bibliotek Medycznych 2012 R. 5 nr 1(9)
   • Studzińska-Pasieka, Kinga, Summary