polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kronikarz : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2010/2011 R. 9 nr 15

Publication structure:
 • Kronikarz
  • Kronikarz : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2010/2011 R. 9 nr 15
   • Kronikarz : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2010/2011 R. 9 nr 15 (cały numer)
   • Jegier, Anna, Przedmowa Prorektora ds. Nauczania i Wychowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Piętnasty numer „Kronikarza”
   • Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
   • Górski, Paweł, Przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Pawła Górskiego
   • Robak, Tadeusz, Wykład inauguracyjny - Przeszczepianie komórek krwiotwórczych - nadzieje i rzeczywistość
   • Andrzejak, Przemysław, Innowacyjna przedsiebiorczość akademicka - podsumowanie projektu „Animator Innowacji i Przedsiębiorczości w Unwersytecie Medycznym w Łodzi - ANIMA”
   • Jakubowska, Maria, Wolontariat pracowniczy w Unwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Jegier, Anna, Kształcenie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Kobos, Józef, Efekty kształcenia - jedne z głównych komponentów reformy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
   • Kobos, Józef, Wewnętrzny System Oceny Jakości Kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego
   • Uchwała Senatu w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Zielińska, Marzenna, Operacja Sukces - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ...
   • Salagierski, Maciej, Sprawozdanie uczelnianego koordynatora programu LLP ERASMUS
   • Jeśman, Czesław, Nauczanie medycyny wojskowej w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi
   • Mikiciuk-Olasik, Elżbieta, Realizacja projektu „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learningu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”
   • Żmuda, Ryszard, Warsztaty elektronicznego nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Bruc, Bogumiła; Kozakiewicz Witold, „Zaprzyjaźnij się z biblioteką” - nowe formy doskonalenia użytkowników naukowej informacji medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Strumiłło, Anna, Wystawy w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1995 - 2011)
   • Wrężel, Alicja, Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
   • Ławkiedraj, Julita, Dziekanat Wydziału Lekarskiego
   • Zielińska, Urszula, Dziekanat Oddziału Stomatologicznego
   • Milbrandt, Katarzyna, Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
   • Zysk, Małgorzata, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
   • Domańska, Aneta, Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
   • Majcon, Magdalena, Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
   • Błaszczyk, Ewa, Dziekanat Oddziału Fizjoterapii
   • Nowak, Dariusz, Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - co sami zaczynamy, szybko i rzetelnie realizujemy
   • Pacholczyk, Jacek, Rekrutacja na Wydział Wojskowo-Lekarski na rok akademicki 2010/2011
   • Sadzyńska, Anna, Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Płacek, Dominik, E- indeks
   • Informator Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla kandydatów na studia w roku akademickim 2010/2011
   • Student Guide: learning / adventure / friendship Academic Year 2010/2011
   • Olszewski, Witold, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
   • Kuncman, Wojciech, Akademicki Związek Sportowy w latach 2009-2011
   • Sewerynek, Ewa; Stuss, Michał; Kawińska, Anna, Studenckie Towarzystwo Naukowe - Jubileuszowa 50. Ogólnopolska Konferencja
   • Kacprzak, Marta; Węglińska, Marta, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii - Oddział w Łodzi
   • Mundzik, Ewelina, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja" - Łódź
   • Wieczorkowska, Magdalena, Konferencje Koła Naukowego "Panopticum" studentów socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Gwozdowski, Kamil, I Ogólnopolska Konferencja Studentów Dietetyki
   • Kaźmierczak, Patrycja; Przemęcka, Marcelina, Konferencja Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Onkologicznej "Nowe trendy w świecie onkologii"
   • Sewerynek, Ewa; Pelczar, Michał, Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - rola Studenckiego Towarzystwa Naukowego
   • Biega, Natalia, Juwenalia
   • Dutkowska, Anna, Medykalia
   • Bąbel, Emilia, Wampiriada
   • Dłubek, Justyna, Występy Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Komorowski, Wojciech, Wybory Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żychliński, Michał; Wiatr, Mateusz, Dzień Podchorążego
   • Kawińska, Anna, Studencki Nobel 2011 - gala regionalna
   • Klimczak, Anna Agnieszka, Międzynarodowy program praktyk studenckich - IAESTE
   • Kosakowski, Wojciech, Klub studencki "Medyk"
   • Fotyga, Paulina, Podręczniki i skrypty w języku polskim
   • Pawlikowska, Ewelina, Podręczniki i skrypty w języku angielskim
   • Walczak, Danuta, I Dom Studenta
   • Bieniek, Jan, II Dom Studenta
   • Zakrzewska, Gabriela, III Dom Studenta
   • Wdowiak, Jerzy Marek, IV Dom Studenta
   • Kurnatowski, Andrzej, Uroczyste wręczanie dyplomów absolwentom Akademii Medycznej w Łodzi - jak to kiedyś bywało?
   • Jurecka, Małgorzta, Dyplomy absolwentów Wydziałów: Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym i Wojskowo-Lekarskiego w roku akademickim 2010/2011
   • Jakubiak, Jakub, Wystąpienie absolwenta Wydziału Lekarskiego
   • Janas, Łukasz, Wystąpienie absolwenta Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
   • Augustyniak, Aleksandra, Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2010/2011
   • Muchowiecka, Maria, Dyplomy ukończenia studiów anglojęzycznych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w roku akademickim 2010/2011
   • Okrasa, Michał, Badanie "Losy absolwentów UM w Łodzi". Promocja i budowanie świadomości wśród młodzieży akademickiej
   • Woźniacka, Anna, Studia doktoranckie
   • Antoszewski, Bogusław, Dyplomy doktorskie i habilitacyjne
   • Mikulska, Barbara, Katalog dysertacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 X 2010 - 30 IX 2011)
   • Włodarczyk, Joanna, Nagrody, granty, stypendia, publikacje, współpraca naukowa - 2010/2011
   • Jakubowska, Maria, Wykaz konferencji w 2011 roku
   • Lipiec, Piotr, II Forum Kardologii Obrazowej w Łodzi
   • Dziki, Adam, II Konferencja Naukowa "Chirurgia 2011 - co nowego?"
   • Osińska, Monika, Studenci zagraniczni w Polsce
   • Kasprzak, Jarosław D., Sprawozdanie z XVII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej
   • Jakubowska, Maria, Medyczne i pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej - publiczna debata
   • Nowakowska, Izabela, Sobota dla Hospicjum "Pod znakiem nadziei"
   • Potemski, Piotr, 9. Łódzka Konferencja Onkologiczna
   • Ograczyk, Alicja, Sympozjum Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
   • Błaszkowska, Joanna, 50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
   • Woźniacka, Anna; Kobos, Józef, Seminarium "Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia na studiach doktoranckich"
   • Andrzejak, Przemysław; Orłowska, Joanna, "Heal the World"- 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Ogólnopolska konferencja o działalności dydaktycznej medycznych bibliotek uczelnianych w Polsce
   • Komorowska-Michałek, Agnieszka, Nominacje i emerytury nauczycieli akademickich w 2011 roku
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Krystyna Fabianowska-Majewska, biochemia, kierownik Zakładu Chemii Biomedycznej, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Andrzej Roman Głąbiński, neurologia, kierownik Oddziału Klinicznego Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym II Katedry Chorób Układu Nerwowego, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Anna Barbara Korycka-Wołowiec, diagnostyka laboratoryjna, biologia medyczna, prodziekan ds. programów, studiów i ewaluacji Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Andrzej Lubiński, kardiologia, elektrofizjologia, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, prodziekan ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Wojskowo-Lekar
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Dariusz Kazimierz Moczulski, choroby wewnętrzne, nefrologia, diabetologia, hipertensjologia, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Elżbieta Poziomska-Piątkowska, biochemia, fizjologia, kierownik Zakładu Biomedycznych Podstaw Rehabilitacji, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Piotr Paweł Smolewski, hematologia, biologia komórki, cytometria, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk, radiologia, diagnostyka obrazowa, kierownik Katedry Obrazowej i I Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, prodziekan ds. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Joanna Szczepańska, stomatologia dziecięca, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Eligia Maria Szewczyk, mikrobiologia farmaceutyczna i medyczna, kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, prodziekan ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medyc
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. chem. Andrzej Edward Wróblewski, chemia organiczna, kierownik Katedry Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej i Zakładu Chemii Bioorganicznej, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Eleonora Olek - kierownik Sekretariatu organizacji studenckich
   • Harezga, Barbara, Skarb
   • Stępień, Henryk, Gratulacje JM Rektora Am w Łodzi
   • Orszulak-Michalak, Daria, Podziękowanie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego AM
   • Komorowski, Wojciech, Uroczyste spotkanie Jubilatki z władzami Uczelni
   • Kuświk, Miłosz, Benefis Eleonory Olek w klubie studenckim "Medyk"
   • Harezga, Barbara, Wiersze ku czci Eli - "Olkowa", "Twój portret"
   • Dutkowski, Cezary, "Królowa"
   • Dąbrowska, Maria, "Wzór człowieka"
   • Z Księgi Pamiątkowej
   • Felchner, Andrzej, Płk prof. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (1929-2010)
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. Janusz Jerzy Kapuścik (1932-1999)
   • Marmura, Czesław, Pożegnanie płk. dr n. med. Krzysztofa Kijewskiego (1948-2011)
   • Wcisło, Bożena, Zmarli w 2011 roku
   • Skomorowska, Anna, Wykaz uchwał Senatu (1 IX 2010 - 31 VIII 2011)
   • Orłowska, Joanna, Spis zarządzeń Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 IX 2010 - 31 VIII 2011)
   • Osińska, Monika, Wizyty, spotkania, rozmowy JM Rektora prof. dr hab. Pawła Górskiego (1 X 2010 - 31 IX 2011)
   • Zauder, Urszula, "Kronikarz" summary of the contents
   • Contents
   • Mikulska, Barbara, Indeks osobowy i nazw geograficznych