polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kronikarz : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2009/2010 R. 10 nr 14

Publication structure:
 • Kronikarz
  • Kronikarz : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2009/2010 R. 8 nr 14
   • Kronikarz : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2009/2010 R. 10 nr 14 (cały numer)
   • Kordek, Radzisław, Przedmowa Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Czternasty numer „Kronikarza”
   • Górski, Paweł, Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z udziałem Przezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; Przemówienie inauguracyjne JM Rektora
   • Kaczyński, Lech, Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   • Dudkiewicz, Zbigniew, Wykład inauguracyjny „Wyższe medyczne szkolnictwo wojskowe w świetle współczesnych wyzwań”
   • Kuświk, Miłosz, Głos Przewodniczącego Samorządu Studentów
   • Osińska, Monika, Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (Łódź, 6 - 7 V 2010)
   • Miśkiewicz, Marta, 65-lecie Łodzi akademickiej
   • Supady, Jerzy, Trudne początki i rozwój wyższego szkolnictwa medycznego w Łodzi od chwili powstania do 2010 roku
   • Kordek, Radzisław, Uczelnia wobec zmieniających się warunków zewnętrznych
   • Strategia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2010-2020
   • Nowak, Dariusz, Opóźnione narodziny Centralnego Laboratorium, czyli lepiej późno niż wcale
   • Pawlikowska, Zofia, Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Poteraj, Danuta, Komisja Bioetyki Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1986-2009)
   • Jakubowska, Maria, Pola Nadziei w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Drożdż, Jarosław, Jubileusz 60 lat kardiologii w Szpitalu im dr. Seweryna Sterlinga oraz 120-lecie Szpitala
   • Rysz, Jacek, Szpital im. WAM - na drodze ku doskonałości
   • Stańczyk, Jerzy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Kobos, Józef, Proces Boloński – podstawą zmian w szkolnictwie wyższym
   • Informator Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla kandydatów na studia w roku akademickim 2009/2010
   • Basic Information for Foreign Students 2009/2010
   • Sobczak, Michał, Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010
   • Ochędalski, Tomasz; Muchowiecka, Maria, Rekrutacja studentów anglojęzycznych
   • Sadzyńska, Anna, Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Soniewiecka, Maria, Dyplomy ukończenia studiów anglojęzycznych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w roku akademickim 2008/2009
   • Wojtasik, Aleksandra, Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2008/2009
   • Maciejewska, Karolina, Dyplomy ukończenia studiów na Wydziałach: Lekarskim, Wojskowo-Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym w roku akademickim 2008/2009
   • Wesoła, Ewa, Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2009/2010
   • Budny, Dawid, Dyplomy ukończenia studiów anglojęzycznych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w roku akademickim 2009/2010
   • Okrasa, Michał, Akademickie Biuro Karier - monitorowanie losów absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Wieczorek, Ewa; Zauder, Urszula, Wirtualna Biblioteka Nauki
   • Rykiert, Anna, Udział Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki w latach 2006 - 2010
   • Włodarczyk, Joanna, Nagrody, granty, stypendia, publikacje, współpraca naukowa - 2009/2010
   • Lelonek, Małgorzata, Dyplomy doktorskie i habilitacyjne - 2009
   • Wiecek-Palmowska, Małgorzata, Katalog dysertacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 X 2009-30 IX 2010)
   • Jakubowska, Maria, Wykaz konferencji w 2010 roku
   • Kardas, Przemysław, Międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt ABC
   • Marmura, Czesław, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
   • Kasprzak, Jarosław D.; Chrzanowski, Łukasz, Sprawozdanie z przebiegu 73. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - II Konferencji Kardiologii Polskiej
   • Kasprzak, Jarosław D.; Chrzanowski, Łukasz, Sprawozdanie z XVI Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej
   • Kujawa, Jolanta, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji zakończył się sukcesem
   • Supady, Jerzy, XXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
   • Zalewska-Janowska, Anna, I Międzynarodowe Sympozjum „Człowiek współczesny w obliczu stresu środowiskowego”
   • Komorowska-Michałek, Agnieszka, Ordery, odznaczenia, medale, nominacje, emerytury w 2009 i 2010 roku
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Roman Goś; okulistyka; kierownik II Katedry Chorób Oczu oraz Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej; prodziekan ds. nauki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas; chirurgia stomatologiczna; kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej; prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera; laryngologia; kierownik Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi; prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Justyn Ochocki; chemia farmaceutyczna i medyczna; kierownik Zakładu Chemii Bionieorganicznej; prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Rafał Tomasz Pawliczak kierownik Zakładu Immunopatologii Katedry Alergologii, Immunologiii Dermatologii; prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Janusz Henryk Piekarski; chirurgia; prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarskiego; Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Janusz Maciej Strzelczyk chirurgia; kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej; prodziekan ds. nauki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Małgorzata Helena Wągrowska-Danilewicz; patomorfologia, nefropatologia; kierownik Zakładu Nefropatologii Katedry Patomorfologii; prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Bartel, Hieronim, Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego
   • Cichocki, Piotr, Obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej - katastrofa smoleńska
   • Latawiec, Piotr, Mniej znane oblicze prof. dr hab. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1949 - 2010)
   • Wysokińska, Halina; Świątek, Lucjan, Prof. dr med. Bolesław Broda (1910 - 2010)
   • Marmura, Czesław, Ppłk lek. med. Kazimierz Kapszewicz (1924 - 2010)
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Michał Andrzej Karasek (1937-2009)
   • Żmuda, Ryszard, Mgr Władysław Andrzej Kempa (1936 - 2009)
   • Jeśman, Czesław, Gen. bryg. prof. dr hab. med. Wiesław Łasiński (1915 - 2010)
   • Kleniewska, Paulina, Prof. dr hab. med. Władysław Zygmunt Traczyk (1928 - 2009)
   • Andrzejewska, Anna, Zmarli w roku akademickim 2009/2010
   • Osińska, Monika, Wykaz uchwał Senatu (1 IX 2009 - 31 VIII 2010)
   • Skomorowska, Anna, Spis zarządzeń Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 IX 2009 - 31 VIII 2010)
   • Osińska, Monika, Wizyty, spotkania, rozmowy JM Rektora prof. dr hab. Pawła Górskiego (1 X 2009 - 30 IX 2010)
   • Skalska, Barbara, Kronikarz summary of the contents
   • Contents
   • Grala-Kociak, Barbara, Indeks osobowy i nazw geograficznych