polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kronikarz : semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2003/2004 R. 2 nr 2(4)

Publication structure:
 • Kronikarz
  • Kronikarz : semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2003/2004 R. 2 nr 2(4)
   • Kronikarz : semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2003/2004 R. 2 nr 2(4) (cały numer)
   • Zeman, Krzysztof, Przedmowa Prorektora ds. rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Czwarty numer "Kronikarza"
   • Fronczak, Adam Kanclerz
   • Wdowczyk, Mirosław, Rzecznik prasowy
   • Szczecińska, Lucyna, Audyt wewnętrzny
   • Gabryś, Edward; Sieradzki, Bogdan, Administracja Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Ochman, Małgorzata, Kwestura
   • Matusiak, Grażyna, Dział Księgowości
   • Barańska, Elżbieta, Dział Finansowy
   • Gołembiewska, Anna, Dział Płac i Zasiłków Chorobowych
   • Kupisz, Anita, Sekcja Spraw Socjalnych
   • Węgrzyńska, Iwona, Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji
   • Sepska, Małgorzata, Dział Organizacji Zatrudnienia
   • Skomorowska, Anna, Dział Organizacji
   • Wejchert, Małgorzata, Dział Nauczania i Wychowania
   • Poteraj, Danuta, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
   • Lewandowski, Wiesław, Dział Kontroli Wewnętrznej
   • Markiewicz, Andrzej; Poniatowski, Jacek, Dział ds. Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych
   • Dudek, Jacek, Dział Informacji i Promocji
   • Płusa, Grażyna, Dział Obsługi Zamówień Publicznych
   • Michalak, Jacek, Dział ds. Integracji z Unią Europejską
   • Kowalewska, Wiesława, Dział ds. Bytowych Studentów
   • Grzywaczewska, Jadwiga Zespół Radców Prawnych
   • Kruhły, Grzegorz, Zarząd Inwestycji
   • Mukaj, Wioletta, Dział Administracyjno-Gospodarczy
   • Kubiak, Mikołaj, Dział Nadzoru Technicznego
   • Wójtowicz, Julian, Inspektorat BHP i P.POŻ
   • Kuczamer, Paweł, Samodzielna Sekcja ds. Obronnych
   • Kaczmarek, Jan, Dział Teleinformatyczny
   • Sarzała, Krystyna, Kancelaria Główna
   • Serwis fotograficzny
   • Srebrzyński, Adam, Dyplomy lekarskie z medycyny i stomatologii Wydziału Lekarskiego, Wojskowo-Lekarskiego i Lekarsko- Dentystycznego w roku akademickim 2003/2004
   • Woźny, Adrian, Dyplomy magisterskie i licencjackie Wydziału Fizjoterapii w roku akademickim 2003/2004
   • Skawina, Ireneusz, Dyplomy magisterskie i licencjackie zdrowia publicznego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w roku akademickim 2003/2004
   • Smorąg, Ireneusz, Dyplomy magisterskie medycyny laboratoryjnej i licencjackie kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2003/2004
   • Kulka, Paweł Krzysztof, Dyplomy magisterskie i licencjackie Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa w roku akademickim 2003/2004
   • Garbacki, Jakub, Promocja oficerska absolwentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w roku akademickim 2003/2004
   • Żmuda, Ryszard, Katalog dysertacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 X 2003-30 IX 2004)
   • Strzelczyk, Janusz, Dyplomy habilitacyjne i doktorskie
   • Poteraj, Danuta, Nagrody dla pracowników Uczelni
   • Łukasiewicz, Grażyna, Konferencje naukowe zorganizowane w roku akademickim 2003/2004
   • Wieczorek, Ewa, Udział uczelni medycznych w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
   • Strumiłło, Anna, Książki pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Wiecek-Palmowska, Małgorzata, Czasopisma redagowane przez pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Hanisz, Katarzyna, Powstanie i rozwój Muzeum Farmacji i Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Jeśman, Joanna; Jeśman, Czesław, Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Tryniszewski, Wiesław, Sala Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Zbigniew Kazimierz Baj lekarz specjalista chorób wewnętrznych, immunolog, kardiolog, kierownik Zakładu Patofizjologii i Immunologii Klinicznej, prodziekan ds. nauki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu w Łódzi
   • Żmuda, Ryszard, Dr hab. med. Andrzej Kazimierz Bednarek mikrobiolog, genetyk, biolog molekularny kierownik Katedry Medycyny Molekularnej i Biotechnologii oraz Zakładu Kancerogenezy Molekularnej prodziekan ds. nauki Wydziału Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Elżbieta Brzezińska farmaceuta kierownik Zakładu Chemii Analitycznej prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Jan Zbigniew Brzeziński chirurg, endokrynolog kierownik Kliniki Chirurgii Gruczołów Dokrewnych Katedry Endokrynologii i Chorób Metabolocznych prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Tomasz Ferenc genetyk, endokrynolog kierownik Zakładu Biologii i Genetyki prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Wojciech Piotr Gaszyński anestezjolog kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med Wojciech Kazimierz Gruszczyński psychiatra kierownik Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Józef Wieńczysław Kobos patolog, patomorfolog, patolog onkologiczny kierownik Zakładu Patomorfologii Katedry Biomedycznych Podstaw Pielęgniarstwa prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med Jan Maciej Komorowski internista, endokrynolog kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii prodziekan ds. nauki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Barbara Bożena Kostka farmaceuta, biochemik prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Tomasz Jan Kostka internista, geriatra, specjalista medycyny sportowej kierownik Kliniki Geriatrii prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak chirurg, endokrynolog kierownik Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Dr hab. med. Agnieszka Lilla Lachowicz-Ochędalska endokrynolog, ginekolog-położnik prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab med. Marek Łuciak lekarz chorób wewnętrznych, nefrolog kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Dializoterapii prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik farmaceuta, chemik kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Biochemii prodziekan ds. kształcenia podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Marek Mirowski farmaceuta, biochemik, biolog molekularny kierownik Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Biochemii Farmaceutycznej prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Dr hab. med. Jolanta Maria Niewiarowska biolog, biofizyk, biochemik kierownik Pracowni Białek Adhezyjnych prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Halina Zenona Pawlicka lekarz stomatolog kierownik Zakładu Endodoncji i Poradni Endodoncji Klinicznej prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Lucjan Stefan Pawlicki lekarz chorób wewnętrznych kierownik Kliniki Chorób Wewnetrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Lech Pomorski chirurg, endokrynolog kierownik Stacjonarnego Studium Doktoranckiego prodziekan ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Waldemar Różański chirurg, urolog kierownik II Kliniki Urologii prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Marek Jan Sosnowski chirurg, urolog kierownik Kliniki Urologii prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego Uniwrsytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Jan Szczęsny Wilczyński ginekolog-położnik kierownik Kliniki Matczyno-Płodowej i Ginekologii zastępca dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki prodziekan ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Magdalena Wochna-Sobańska lekarz stomatolog dziecięcy kierownik Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Iljin, Teresa, Wykaz Uchwał Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 X 2003-30 IX 2004)
   • Skomorowska, Anna, Spis Zarządzeń JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003/2004)
   • Iljin, Teresa, Wizyty, spotkania, rozmowy - JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Lewińskiego
   • Grala, Barbara, Zmarli w 2004 roku
   • Skalska, Barbara, "Kronikarz" Summary of the Contents
   • Contents
   • Ostrowski, Tomasz Indeks osobowy i nazw geograficznych