polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kronikarz : semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2003/2004 R. 2 nr 1(3)

Publication structure:
 • Kronikarz
  • Kronikarz : semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2003/2004 R. 2 nr 1(3)
   • Kronikarz : semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2003/2004 R. 2 nr 1(3) (cały numer)
   • Liberski, Piotr Paweł, Przedmowa prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Drugi rocznik „Kronikarza”
   • Folder uczelniany
   • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Struktura organizacyjna
   • Władze Uczelni
   • Przyjęcia interesantów
   • Skład Senatu
   • Senackie Komisje
   • Iljin, Teresa, Sekretariaty Rektora i Prorektorów
   • Pietras, Katarzyna, Sekretariat Kanclerza
   • Dziędziela, Małgorzata, Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
   • Prycz, Ewa, Sekretariat Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Gąsiorowska, Kamila, Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi
   • Mardofel, Anna, Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
   • Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 im. dr Seweryna Sterlinga w Łodzi
   • Szenfeld, Katarzyna, Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi
   • Kowalska, Ilona, Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 5 im. gen dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
   • Cesarz, Joanna, Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Kasperska-Grams, Beata, Sekretariat Biblioteki Głównej
   • Stolarek, Jolanta, Sekretariat Centrum Nauczania Języków Obcych
   • Mirowska-Majtczak, Elżbieta, Sekretariat Stacjonarnego Studium Doktoranckiego
   • Milbrandt, Barbara, Dziekanat Wydziału Lekarskiego
   • Janicka, Renata, Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
   • Seweryn-Sobola, Marianna, Sekretariat Prodziekana ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
   • Zielińska, Urszula, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
   • Wrężel, Alicja, Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
   • Zbrzezna, Barbara, Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
   • Zysk, Małgorzata, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
   • Sosińska-Pająk, Anna, Dziekanat Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
   • Zadumińska, Gabryela, Dziekanat Wydziału Kształcenia Podyplomowego
   • Inauguracja roku akademickiego 2003/2004
   • Lewiński, Andrzej, Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. Andrzeja Lewińskiego
   • Latkowski, Bożydar, Humanizm i medycyna : wyklad inauguracyjny 2003/2004
   • Dziki, Adam, Profesor doktor medycyny Victor Warren Fazio
   • Chojnacki, Jan, Profesor zwyczajny doktor habilitowany medycyny Antoni Gabryelewicz
   • Kowalski, Marek Leszek, Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik : lekarz i humanista
   • Serwis fotograficzny
   • Gesing, Adam; Karasek, Michał; Lewiński Andrzej, Studia indywidualne w Akademii Medycznej i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 30-letni pakiet doświadczeń
   • Dybek, Michał, Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Lewandowski, Krzysztof; Muchowiecka, Maria; Seweryn-Sobola, Marianna; Wilczyński, Jan, Studia anglojezyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Leszczyński, Włodzimierz; Borkowski Lech; Kumorek, Jan, Studium Edukacji Obronnej
   • Pomorski, Lech, Stacjonarne Studium Doktoranckie
   • Zieleniewicz, Katarzyna Monika, Dyplomy lekarskie medycyny i stomatologii oraz magisterskie pielegniarstwa Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2002/2003
   • Lorenc, Anna, Dyplomy magisterskie Zdrowia Publicznego, Farmacji i Analityki Medycznej oraz licencjackie Kosmetologii Wydziału Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego w roku akademickim 2002/2003
   • Syryjczyk, Donata, Dyplomy magisterskie zdrowia publicznego Wydzialu Wojskowo-Lekarskiego w roku akademickim 2002/2003
   • Poteraj, Danuta, Nagrody, granty, stypendia, publikacje, wspólpraca naukowa
   • Olszewski, Jurek, Wspólpraca zagraniczna Wydzialu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z Wydzialem Medycznym Uniwersytetu w Belgradzie
   • Lewandowski, Krzysztof; Muchowiecka, Maria; Seweryn-Sobola, Marianna; Wilczyński, Jan, I Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
   • Drożdż, Jarosław, Jubileusz echokardiografii
   • Filipiak, Krzysztof J., Sprawozdanie z X Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej
   • Jędrzejewski, Kazimierz, Tysięczne posiedzenie Rady Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Lewiński, Andrzej, Przemówienie JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Lewińskiego
   • Supady, Jerzy, Jubileusz Wydzialu Lekarskiego
   • Kurnatowski, Andrzej, Wspomnienia Dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi
   • Berner, Jan, Wypowiedź Przedstawiciela Dziekanów Wydziału Lekarskiego - prof. Jana Bernera, doktora honoris causa Uniwersytetu Claude-Bernarda w Lyonie
   • Jędrzejewski, Kazimierz, Wystąpienie końcowe Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - prof. Kazimierza Jędrzejewskiego
   • Sepska, Małgorzata, Ordery, odznaczenia, medale i odznaki, nominacje oraz emerytury pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Ryszard Glinka : farmaceuta, kosmetolog kierownik Katedry Chemii Medycznej, dyrektor Instytutu Technologii i Chemii Leków AM, prorektor ds. Budżetu i Finansów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Daria Orszulak-Michalak farmaceuta, farmakolog kierownik Katedry Biofarmacji, prorektor ds. Nauczania i Wychowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Dr med. Adam Edmund Fronczak lekarz – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i zdrowia publicznego, ordynator Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Anna Jegier lekarz-specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, kierownik Zakładu Medycyny Sportowej, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Dariusz Paweł Nowak fizjolog, pulmonolog kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Fizjologii i Biochemii, dziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk pediatra, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej, dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictw
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. farm. Jadwiga Szymańska farmaceuta, toksykolog, kierownik Katedry Toksykologii i Bromatologii, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Mgr Stanisław Zagdański prawnik, ekonomista, trener, menadżerdyrektor administracyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Wiśniewska, Anna, "Kronikarz" summary of the content
   • Contents
   • Ostrowski, Tomasz, Indeks osobowy i nazw geograficznych