polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum

Publication structure:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2017 R. 10 nr 1(19)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2017 R. 10 nr 1(19)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Spis treści
   • Kostka, Tomasz, Przedmowa Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycz-negow Łodzi
   • Zmuda, Ryszard, Dziesiąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Stefanczyk, Elżbieta, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: 100 lat działalnościna rzecz bibliotekarzy
   • Howorka, Boleslaw, Sto lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniacho ustawę o bibliotekach i zawód bibliotekarza
   • Kwiatkowska, Magdalena, 2017, Współpraca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z międzynarodowym ruchem bibliotekarskim w latach 1945-2017
   • Lichawska, Agnieszka, 2017, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Łodzi (1917-2017)
   • Kołodziej, Barbara; Muc, Agata, 2017, 1 Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach
   • Butkiewicz, Marian, 2017, Sentymentalna wyprawa lubelskich bibliotekarzy na Białoruś
   • Kurek-Kokocińska, Stanisława, 2017, Kształcenie bibliotekarzy w Łodzi w stopniunie akademickim. Zarys rozwoju w latach 1945-2008
   • Kubiak, Monika; Krzyżaniak, Teresa, 2017, Potrzeby studentów kontra napiętyprogram nauczania, czyli po co komu naukowa informacja medyczna?
   • Tomaszewska, Joanna; Hazubska, Zuzanna, 2017, Poszukiwanie nauki w sieci – doświadczenia i praktyki doktorantów w Polsce
   • Rudnicka, Ewa, 2017, Kariera bibliotekarza – mit czy rzeczywistość
   • Rogowska, Edyta; Budek, Dagmara, 2017, „Szkoła pleców” w bibliotece – ergonomia pracy
   • Bikowska, Katarzyna, 2017, Inbound marketing w bibliotece
   • Dobrogowska – Schlebusch, Ewa, 2017, Biblioteka jako centrum informacji dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu? – wyniki badań własnych i przykłady dobrej praktyki
   • Giermaziak, Wojciech; Chlewicka Barbara, 2017, Biblioteki medyczne w Częstochowie jako materializacja i kontynuacja idei Władysława Biegańskiego ustawicznego kształcenia lekarzy
   • Grygorowicz, Anna; Kraszewska, Elżbieta, 2017, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w nowej odsłonie oczami bibliotekarzy i użytkowników
   • Nowak, Ewa, 2017, Kim jesteśmy? Pola działalności biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Bangrowska, Agnieszka, 2017, Zastosowanie epoksykonazolu do dezynfekcji wybranego obiektu XVI-wiecznego pochodzącego z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
   • Garwoliński, Tomasz, 2017, Druki medyczne z XV i XVI wieku w zbiorach biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
   • Tomczak, Salezy Bogumił, 2017, Biblioteka Główna Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu
   • Kozakowski, Jan, 2017, Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w latach 1918-1939
   • Karkutt-Miłek, Katarzyna; Bojko, Agnieszka; Giermaziak, Wojciech, 2017, Pielęgniarki w habitach – wystawa GBL
   • Karkutt-Miłek, Katarzyna; Bojko, Agnieszka; Giermaziak, Wojciech, 2017, Wybrane wystawy czasowe Głównej Biblioteki Lekarskiej
   • Bojko, Agnieszka; Giermaziak, Wojciech, 2017, Wystawa „Leopold Skulski – farmaceuta i mąż stanu” w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowana przez GBL
   • Lubojańska, Eliza, 2017, Duszpasterstwo bibliotekarzy z perspektywy Górnego Śląska – współpraca ogólnopolska
   • Makowska, Klaudia; Cywińska, Karolina, 2017, Współczesne bibliotekarstwo – trendy, najnowsze technologie i ich użyteczność – prezentowane przez światowe biblioteki
   • Majewska, Agata; Nowocień, Tomasz, 2017, Wiedza w kieszeni. Aplikacje mobilne w bibliotece medycznej – przewodnik
   • Willecki, Jacek, 2017, Systemy biblioteczne szkół wyższych jako obszar finansowania projektów ze środków dotacji bezzwrotnych w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
   • Willecki, Jacek, 2017, Wsparcie rozwoju otwartego dostępu do zasobów nauki w publicznych szkołach wyższych w Polsce finansowane ze środków europejskich i krajowych
   • Czarnecka, Agnieszka; Lebioda, Szymon, 2017, Open Access w kontekście obowiązków sprawozdawczych bibliotek naukowych
   • Ajdukiewicz - Tarkowska, Anna; Włodarczyk, Krzysztof, 2017, Autorski system ewidencjonowania dorobku publikacyjnego vs. Ocena parametryczna jednostek – doświadczenia własne
   • Hubar, Patryk, 2017, Rzeczywistość rozszerzona w bibliotekach
   • Bruc, Bogumiła; Milewska Paulina, 2017, Kompetencje bibliotekarza w procesie opracowywania przeglądów systematycznych z zakresu nauk medycznych
   • Omilian-Mucharska, Małgorzata, 2017, Instrumentarium pracy bibliotekarza – redaktora serwisów online
   • Gołda, Agnieszka, 2017, Stefan Vrtel-Wierczyński jako recenzent drugiego wydania Bibliografii bibliografii polskich Wiktora Hahna
   • Giermaziak, Wojciech; Mielimonka, Katarzyna, 2017, Wykorzystanie Polskiej Bibliografii Lekarskiej w Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej w Bielsku-Białej
   • Karkutt - Miłek, Katarzyna; Bojko, Agnieszka; Giermaziak, Wojciech, 2017, Ciężkie czasy, trudne decyzje, odważni ludzie
   • Giermaziak, Wojciech; Firkowska, Renata; Ruhnke, Gabriela, 2017, Zamek w Mosznej jako dawne Centrum Terapii Nerwic
   • Giermaziak, Wojciech; Przyłuska, Izabella, 2017, Medycyna naturalna dawniej i dziś
   • Bonatowska, Halina, 2017, Rola i działanie witaminy D w organizmie człowieka
   • Fryzowska-Chrobot, Iwona; Giermaziak, Wojciech, 2017, Właściwości lecznicze bzu czarnego (Sambucus nigra L.)
   • Taraszkiewicz, Beata, 2017, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni. W stulecie SBP”, Słupsk, 29 września 2017 r.
   • Sabela, Agnieszka, 2017, Z doświadczeń organizatora konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej
   • Cieśla, Jolanta; Czarnik, Ewa; Pisarczyk, Agnieszka; Sieradzka-Fleituch, Małgorzata; Szlachcic, Karolina, 2017, Reykjavík, Maastricht, Sassari, Londyn – które z rozwiązań stosowanych w bibliotekach europejskichmożna przenieść do naszej praktyki – obserwacje bibliotekarzy z wyjazdów szkoleniowych w r
   • Giza, Tomasz; Wróbel, Jolanta, 2017, Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus do Biblioteki Universidad Zaragoza
   • Żmuda, Ryszard; Strumiłło Anna, 2017, Prof. zw. dr hab. Jan BERNER (ur. 1932), lekarz, chirurg, onkolog, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Katedry Onkologii, dziekan Wydziału Lekarskiego, rektor Akademii Medycznej w Łodzi, doktor honoris causa Uniwersytetu Claude Bernarda w Lyonie (Francja
   • Strumiłło, Anna; Żmuda, Ryszard, 2017, Prof. zw. dr hab. Julian LINIECKI (1930-.2017), lekarz, specjalista medycyny nuklearnej, ekspert międzynarodowy, kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej i wicedyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym w Łodzi, kierownik Zakładu M
   • Pietrzyk, Zdzisław, 2017, Recenzja Forum Bibliotek Medycznych 2017 R. 10 nr 1 (19)
   • Wiśniewska, Anna, 2017, Summary of the Medical Library Forum