Object structure

Title:

Przemysł Rolny i Spożywczy : miesięcznik poświęcony sprawom technicznym i gospodarczym przemysłu rolnego i spożywczego, Rok VII, nr 3 (1953)

Creator:

Stowarzyszenie Techników Przemysłu Spożywczego

Publisher:

Zarz. Gł. Stow. Tech. Przem. Spoż.

Place of publication:

Warszawa

Date:

1953

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

License:

Podstawa prawna : Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 28 pkt 3 (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) ; Licencja ustawowa

Access Rights:

Dostęp tylko w sieci uczelnianej Politechniki Łódzkiej : p.lodz.pl (kampus PŁ) w zakresie dozwolonego użytku

Keywords:

Przemysł rolno-spożywczy

Description:

Od R. 4, Nr 4 (1950) do R. 7, Nr 7 (1953) dod. do tyt. : miesięcznik poświęcony sprawom technicznym przemysłu rolnego i spożywczego. ; Od R. 5, Nr 1 (1951) współwyd. dod. : "Biuletyn Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego". ; Od R. 4, Nr 9 (1950) współwyd. dod. : "Przegląd Bibliograficzny Przemysłu Spożywczego". ; R. 3, Nr 8/10 (Sierp./Paźdz.1949)-R. 8, Nr 12 (1954).

Language:

pol, eng

Format:

application/pdf

Resource Type:

dokument piśmienniczy ; czasopismo

Relation:

Tytuł następny: Przemysł Spożywczy R.9, nr 1/2 (stycz.1955) ; Tytuł poprzedni: Przemysł Spożywczy R.1, nr 1/2 (stycz./luty 1947)-R.3, nr 7 (lip.1949)

Identifier:

ISSN 0370-159X ; Czasopisma BBNZ--P-37

Digitization:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej. Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych.

Location of original:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

This publication is protected and available only for logged users.