Object structure

Title:

Innowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego.

Creator:

Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament Infrastruktury. Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Contributor:

Nowak, Paweł A. Red. nauk. ; Kucińska, Maria. Red. tech. ; Wojciechowski, Eugeniusz. Rec. nauk.

Publisher:

Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament Infrastruktury. Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Place of publication:

Łódź

Date:

2011

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

License:

Licencja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Keywords:

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna ; Społeczeństwo informacyjne ; Elektroniczne zamówienia publiczne ; e-usługi ; sektor administracji publicznej ; jednostki samorządu terytorialnego ; informatyzacja urzędów ; ePUAP ; Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ; Elektroniczny System Obieg Dokumentów ; Elektroniczna Skrzynka Podawcza ; platforma usług edukacyjnych ; usługi publiczne on-line ; Wojewódzki Urząd Statystyczny

Description:

W publikacji wykorzystano zdjęcia z archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Format:

application/pdf

Resource Type:

dokument elektroniczny ; e-wydawnictwo seryjne

Relation:

www.si.lodzkie.pl

Identifier:

ISBN: 978-83-60901-27-4

Digitization:

Wersja elektroniczna : pierwotna ; Biblioteka Politechniki Łódzkiej. Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych.

Location of original:

strona www Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ; click here to follow the link