Title:

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. T. 2, Osiedla i obiekty mieszkalne

Creator:

Olenderek, Joanna.

Publisher:

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Place of publication:

Łódź

Date:

2012

Rights Management:

All rights reserved

License:

Legal licence ; On legal basis of : Act of 4 February 1994 on copyright and related rights 28 Art. 3 p (Journal of Laws, no. 90, item 631, 2006)

Access Rights:

One-access at the time on the CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE LIBRARY location (in the reading room): Al. Politechniki 6A (TUL Building B6) ; Access only for students, PhD students, LUT researchers

Keywords:

modernist architecture ; process of spatial organization ; housing provisions in Łódź

Description:

Zdjęcia współczesne (o ile nie zaznaczono inaczej): Michał Koliński ; W opracowaniu wykorzystano materiały dokumentacyjne znajdujące się w posiadaniu: Archiwum Akt Nowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Urzędu Miasta Łodzi, Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. ; Wyd. 1

Language:

pol, streszcz. ang., streszcz. niem.

Format:

application/pdf

Resource Type:

book ; language document

Relation:

click here to follow the link

Identifier:

ISBN: 978-83-7729-088-0

Digitization:

Lodz University of Technology Library. Digital Content Creation and Access Management Department. ; Electronic version : digitisation

Location of original:

Lodz University of Technology Library

This publication is protected and available only for logged users.