polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 15212

Readers on-line: 308

Total number of users since 2012-02-02: 19230679

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-20:

Collection

Library

Frequently read publications : Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

 1. ROZWÓJ I WYCHOWANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM [4976]
 2. WYBRANE TEORIE WYJAŚNIAJĄCE ZJAWISKO PATOLOGII SPOŁECZNEJ [3804]
 3. SPIS DUCHOWIEŃSTWA I PARAFIJ DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 1936 [3525]
 4. SPIS DUCHOWIEŃSTWA I PARAFIJ DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 1948 [3027]
 5. SPIS DUCHOWIEŃSTWA I PARAFIJ DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 1955 [2450]
 6. CHRZEŚCIJAŃSKIE INSPIRACJE W PEDAGOGICE– REFLEKSJA NAD WARTOŚCIĄ WYCHOWANIA RELIGIJNEGO NA PRZYKŁADZIE PEDAGOGII BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ (1827–1911) [2173]
 7. ORGANICZNE I AFEKTYWNE UWARUNKOWANIA PRZESTĘPCZOŚCI [2083]
 8. SPIS DUCHOWIEŃSTWA I PARAFIJ DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 1937 [1802]
 9. Index librorum prohibitorum SS.MI D. N. Pii Pp. XI [1621]
 10. Wykaz Parafji oraz Spis Duchowieństwa Rzymsko-katolickiego w Królestwie Polskiem z dodaniem Informatora Przemysłowo-handlowo-rolnego ,,Swój do Swego" i Spisem Towarzystw Spożywczych w Król. Polskiem [1333]
 11. Z DZIEJÓW OJCÓW BERNARDYNÓW W POLSCE 1453–2003 [1238]
 12. KATEGORIA „WOLNOŚCI OD” I „WOLNOŚCI DO” W INTERPRETACJI WOLNOŚCI RELIGIJNEJ. Konfrontacja ujęć E. Fromma i I. Berlinaz Deklaracją Dignitatis humanae [1158]
 13. Łódzkie Studia Teologiczne SPIS TREŚCI T. 1 (1992) - t. 21 (2012) [843]
 14. ABORCJA I JEJ ASPEKTY KARNE [813]
 15. ZAGADNIENIE ISTNIENIA ISTOTOWEJ RÓŻNICY MIĘDZY MATERIĄ OŻYWIONĄ A NIEOŻYWIONĄ [808]
 16. MOBBING JAKO WIELOPOSTACIOWY PROBLEM SPOŁECZNY [786]
 17. EMMANUELA LÉVINASA ETYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI [675]
 18. FABRYKOWANIE JEDNOMYŚLNOŚCI– ZNACZENIE OPINII PUBLICZNEJ [672]
 19. SEKULARYZACJA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGII [666]
 20. SYNDROM POOBOZOWY (KZ SYNDROME) [652]
 21. RELIGIA A ZABOBON [639]
 22. ANTYPEDAGOGIKA WOBEC PEDAGOGIKI [589]
 23. CZYNNOŚCI PROCESOWE OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO TRYBUNAŁU DIECEZJI ŁÓDZKIEJ W SPRAWACH O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTW W LATACH 1984–2005 [573]
 24. BISKUPI POLSCY NA SOBORZE WATYKAŃSKIM I (1869–1870) [563]
 25. NATALIA HAN-ILGIEWICZ – PEDAGOG LECZNICZY (1895–1978) WSPOMNIENIE W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN [523]