polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Dissertations

Number of publications in collection: 36

Frequently viewed

  1. Rola genotypu S-transferazy glutationowej i stresu oksydacyjnego u pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca, narażonych na kancerogeny w środowisku pracy. Praca doktorska [40]
  2. Badanie toksykokinetyki i działania toksycznego 4-etylotoluenu. Rozprawa na stopień doktora biologii medycznej [35]
  3. Zmiany morfologiczne i szybkość przewodzenia w nerwie obwodowym szczurów pod wpływem przewlekłego zatrucia dwusiarczkiem węgla i po przerwaniu ekspozycji. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [30]
  4. Ocena odległych skutków zdrowotnych narażenia na dwusiarczek węgla na podstawie epidemiologicznej analizy umieralności przeprowadzonej w populacji pracowników Z.W.Ch."Wistom". Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [29]
  5. Charakterystyka wydolnościowa kobiet wykonujących pracę lekką i umiarkowana na przykładzie szwaczek i formowaczek w zakładach przemysłu pończoszniczego. Praca na stopień doktora nauk medycznych [28]
  6. Ocena skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na cytostatyki u personelu medycznego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [26]
  7. Czynniki warunkujące efektywność badań profilaktycznych układu oddechowego w wykrywaniu zmian pochodzenia zawodowego. Praca na stopień doktora nauk medycznych [26]
  8. Neurotoksyczność związków fosforoorganicznych. Ocena skutków długotrwałych za pomocą testu prowokacji farmakologicznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - toksykologii [25]
  9. Badania nad alergizującym działaniem formaldehydu na drogi oddechowe. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [25]
  10. Alergia dróg oddechowych na grzyby pleśniowe uwarunkowana ekspozycją komunalną i zawodową: występowanie, czynniki ryzyka, obraz kliniczny. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [24]

More...

Recently added

Loading...