Kolekcja

Książki

Kolekcja zawiera książki, podręczniki akademickie, zarówno popularnonaukowe, jak i naukowe. Są to pozycje, których autorzy wyrazili zgodę na szerokie udostępnianie w wersji elektronicznej lub dzieła stanowiące dziedzictwo nauki i techniki, nie podlegające już ochronie z tytułu majątkowych praw autorskich.

Część tego zasobu jest dostępna wyłącznie w sieci uczelnianej Politechniki Łódzkiej: p.lodz.pl (kampus PŁ) lub tylko w sieci Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej (ul. Wólczańska 223) w zakresie dozwolonego użytku. Przed skorzystaniem, sprawdź prawa dostępu - pole Prawa w opisie danego obiektu cyfrowego.


Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji