Kolekcja

Ludzie medycyny pracy

• Profesor Jerzy Nofer


Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w latach 1955-1977, popularyzator roli profilaktyki w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W kolekcji cyfrowej udostępnione są publikacje naukowe Profesora Jerzego Nofera, ale również jego wiersze. W cyklu utworów zatytułowanych Moim bliskim i przyjaciołom znajduje się 8 wierszy będących wyrazem poetyckiej natury Profesora.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji