Kolekcja

Czasopisma

Kolekcja zawiera czasopisma:

• Medycyna Pracy (artykuły z lat 2002-2011),

• International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (artykuły z lat 1988-2010),

• Acta Toxicologica (artykuły z lat 1993-2002).


Medycyna Pracy

Wskaźniki: IF2014 = 0,397 / MNiSW: 15 pkt / IC: 5,27 pkt

Częstotliwość: dwumiesięcznik

ISSN: 0465-5893

Język: polski, angielski

Czasopismo ukazuje się od 1950 r. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje patologię zawodową, szkodliwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, toksykologię i mutagenezę, politykę zdrowotną, zarządzanie i organizację ochrony zdrowia, oraz badania epidemiologiczne.


International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IJOMEH)

Wskaźniki: IF2014 = 0,695 / MNiSW: 20 pkt / IC: 18,37

Częstotliwość: dwumiesięcznik

ISSN: 1232-1087

Język: angielski

Czasopismo ukazuje się od 1988 r. Publikowane są w nim prace z dziedziny patologii zawodowej, higieny, fizjologii i psychologii pracy wraz z toksykologią przemysłową oraz aspektami ochrony środowiska.


Acta Toxicologica

Częstotliwość: półrocznik

ISSN: 1731-6383

Język: angielski, polski

Czasopismo ukazywało się w latach 1993-2002 pod tytułem Acta Poloniae Toxicologica następnie w latach 2003-2008 pod tytułem Acta Toxicologica. Publikowano w nim prace z dziedzin toksykologii doświadczalnej i klinicznej, ekotoksykologii, metabolizmu ksenobiotyków oraz analityki toksykologicznej.


Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji